III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
 
GUZY NEUROENDOKRYNNE UKŁADU POKARMOWEGO
oraz ENDOKRYNNE NOWOTWORY PŁUC
 
Katowice, 18-19 kwietnia 2008 roku
Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego
Rynek 2, 40-951 Katowice
 
   
Program Konferencji (wersja polska)     Komitet Organizacyjny Komitet Naukowy
Od 5 grudnia 2007 roku 84675 osób odwiedziło tę stronę. Piątek, 22 czerwca 2018, 
  Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy!

 

   Informacje kontaktowe
   Streszczenia prac zakwalifikowanych do prezentacji
   Streszczenia wykładów
 

Pani Profesor Beata Kos-Kudła Serdecznie zapraszam do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej p.t. "Guzy neuroendokrynne układu pokarmowego oraz endokrynne nowotwory płuc", która odbędzie się w Katowicach w dniach 18-19 kwietnia 2008.

Organizowana Konferencja będzie kolejnym spotkaniem ekspertów polskich i zagranicznych, zajmujących się tą problematyką i reprezentujących różne dziedziny medycyny.

W czasie tej Konferencji przedstawimy ustalenia powstałe podczas Konferencji Okrągłego Stołu w Kliczkowie z listopada 2007 roku, p.t. "Diagnostyka i leczenie nowotworów neuroendokrynnych układu pokarmowego (GEP NET): rekomendacje polskie w świetle aktualnych zaleceń europejskich".

Chcielibyśmy też wymienić nasze doświadczenia dotyczące zagadnień nie poruszanych dotychczas na naszych konferencjach, takich jak: genetycznie uwarunkowane zespoły endokrynne oraz guzy neuroendokrynne płuc.

Będziemy też dyskutować możliwość szerszego praktycznego zastosowania nowej klasyfikacji TNM w guzach GEP z uwzględnieniem stopnia zaawansowania i nasilenia choroby. Na naszej konferencji nie powinno też zabraknąć dyskusji nad wykorzystaniem nowych metod leczenia i diagnostyki ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania endoskopii i metod medycyny nuklearnej, w tym pozytronowej tomografii emisyjnej.

Mając nadzieję na kolejne owocne spotkanie łącze serdeczne pozdrowienia

 Prof. Beata Kos-Kudła
Przewodnicząca Rady Ekspertów
Polskiej Sieci Guzów Neuroendokrynnych


Teatr Wyspiańskiego w Katowicach
Teatr Wyspiańskiego w Katowicach


Konferencja zorganizowana pod auspicjami:
 • Polskiej Sieci Guzów Neuroendokrynnych
 • Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego
 • Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
 • Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
 • Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej
 • Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc
 • Polskiego Towarzystwa Patologów
 • Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
 • Towarzystwa Chirurgów Polskich
 • Towarzystwa Internistów Polskich
 • Stowarzyszenia Chorych Na Guzy Neuroendokrynne


Zapraszamy również na strony:
Polskiej Sieci Guzów Neuroendokrynnych:
   www.guzyneuroendokrynne-psgn.pl
Krajowego Rejestru Guzów Neuroendokrynnych:
   www.guzyneuroendokrynne-krajowyrejestr.pl
Kliniki Endokrynologii w Zabrzu:
   www.endoklin-zabrze.pl

Konferencja Okrągłego Stołu, Kliczków, listopad 2007
Druga Konferencja Naukowa, Kraków, listopad 2006
Pierwsza Konferencja Naukowa, Warszawa, listopad 2005


 
 
    - Sponsor Konferencji
 
  Created by: Ars enigma 2007  
English version